Wymiana bębna w drukarkach Brother

Wymiana bębna Brother HL-5250DN, gdy miga dioda DRUM

  1. Przy włączonej drukarce otwórz pokrywę frontową
  2. Przytrzymaj przycisk Go do momentu aż zaświecą się wszystkie diody
  3. Wyjmij z drukarki bęben z tonerem
  4. Wydobądź ze starego bębna toner
  5. Włóż do nowego bębna toner
  6. Włóż do drukarki bęben z nowym tonerem
  7. Zamknij pokrywę przednią
  8. Dioda DRUM powinna zakończyć migać
  9. Drukarka jest już gotowa do dalszej pracy

Naturalnie jeżeli chcemy jedynie wyzerować bęben pomijamy punkty 4 i 5

 

 

Wymiana bębna w urządzeniu wielofunkcyjnym Brother DCP 7055

  1. Otwórz frontalną pokrywę
  2. Wydobądź stary bęben z tonerem z urządzenia
  3. Wyciągnij ze starego bębna toner
  4. Włóż do nowego bębna toner
  5. Włóż do drukarki nowy bęben z tonerem
  6. Nie zamykaj przedniej klapy, naciśnij przycisk Wyczyść
  7. Naciskając ^ zaakceptuj zainstalowanie nowego bębna
  8. Po wyświetleniu komunikatu Akceptacja możesz zamknąć frontową klapę i korzystać z drukarki.

Naturalnie jeżeli chcemy jedynie zresetować bęben pomijamy punkty 3 i 4

 

 

Wymiana bębna w drukarce Brother HL-1112E

  1. Otwórz frontową pokrywę
  2. Wyciągnij stary bęben z tonerem z urządzenia
  3. Wyjmij ze starego bębna toner
  4. Załóż do nowego bębna toner
  5. Załóż do drukarki nowy bęben z tonerem
  6. Nie zamykaj frontalnej klapy i wciśnij klawisz Power 4 razy
  7. Zamknij frontową pokrywę. Bęben jest wyzerowany i można dalej korzystać z drukarki.

Oczywiście o ile potrzebujemy wyłącznie zresetować bęben pomijamy punkty 2, 3, 4 i 5

 

 

Wymiana bębna w urządzeniu wielofunkcyjnym Brother MFC-1810E

  1. Otwórz górną pokrywę
  2. Wyciągnij stary bęben z tonerem z urządzenia
  3. Wydobądź ze starego bębna toner
  4. Załóż do nowego bębna toner
  5. Załóż do drukarki nowy bęben z tonerem i zamknij górną klapę
  6. Naciśnij na klawiaturze klawisz Up lub Down
  7. Wybierz z menu Machine Info i potwierdź OK
  8. Naciśnij przycisk Up lub Down i wybierz Reset Drum
  9. Wciśnij OK trzy razy
  10. Naciśnij przycisk Up aby zresetować licznik bębna
  11. Wolno dalej korzystać z drukarki.

Oczywiście jeżeli chcemy wyłącznie wyzerować bęben pomijamy punkty 1, 2, 3, 4 i 5

 

 

Wymiana bębna Brother HL-L2300D

  1. Przy włączonej drukarce otwórz klapę frontową
  2. Wydobądź stary bęben z tonerem z urządzenia
  3. Wydobądź ze starego bębna toner
  4. Załóż do nowego bębna toner
  5. Załóż do drukarki nowy bęben z tonerem. Nie zamykaj frontowej klapy
  6. Wciśnij klawisz Power On/Off
  7. Przytrzymaj klawisz Go przez blisko 4 sekundy do momentu aż zaświecą się wszystkie diody
  8. Zamknij pokrywę przednią
  9. Dioda DRUM powinna zakończyć migać
  10. Drukarka jest już gotowa do dalszej pracy

Naturalnie o ile chcemy jedynie zresetować bęben omijamy punkty 2, 3, 4 i 5

 

 

Wymiana bębna Brother DCP-L2520DW

  1. Przy włączonej drukarce otwórz klapę frontową
  2. Wydobądź stary bęben z tonerem z urządzenia
  3. Wydobądź ze starego bębna toner
  4. Załóż do nowego bębna toner
  5. Załóż do drukarki nowy bęben z tonerem. Nie zamykaj frontowej pokrywy
  6. Przytrzymaj przycisk OK przez około 2 sekundy
  7. Naciskając klawisz Up potwierdź zainstalowanie nowego bębna
  8. Zamknij klapę frontową

Naturalnie jeśli potrzebujemy tylko wyzerować bęben omijamy punkty 2, 3, 4 i 5

 

 

Wymiana bębna Brother HL-2140, gdy miga dioda DRUM

  1. Przy włączonej drukarce otwórz klapę frontową
  2. Wyciągnij stary bęben z tonerem z urządzenia
  3. Wyciągnij ze starego bębna toner
  4. Włóż do nowego bębna toner
  5. Załóż do drukarki nowy bęben z tonerem. Nie zamykaj frontowej pokrywy
  6. Naciśnij i przytrzymaj biały przycisk po lewej stronie na górze przez około 4 sekundy aż zapalą się wszystkie diody
  7. Zamknij klapę frontową
  8. Sprawdź czy dioda Drum przestała świecić. Drukarka jest już gotowa do dalszej pracy

Oczywiście jeśli chcemy wyłącznie zresetować bęben omijamy punkty 2, 3, 4 i 5