W ramach naszej witryny korzystamy z plików Cookies. Więcej w Polityce prywatności

Regulamin

Regulamin


Sklep internetowy działający pod adresem www.nowytoner.pl prowadzony jest przez Grzegorza Naruk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Giraffe Grzegorz Naruk z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwierzyniecka 11/117, 15-312 Białystok, NIP:846-146-36-30, REGON:200306170, adres e-mail: biuro@nowytoner.pl, tel. 692 44 64 14.

Dodatkowym miejscem prowadzenia działalności jest: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 44.

 

I. Postanowienia ogólne


1. Ceny towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są produktami fabrycznie nowymi (nie dotyczy produktów regenerowanych, co jest zaznaczone w opisie produktu), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.

4. Wszelkie informacje dotyczące produktów umieszczonych w sklepie pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

5. Zdjęcia mają charakter poglądowy, właściwy produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

6. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję dystrybutora obowiązujacą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Okres gwarancji dla produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do Klienta.

8. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dokument zakupu: paragon lub faktura VAT.

9. W sprawach związanych z ochroną gwarancyjną należy kontaktować się ze Sprzedającym.

 

II. Zamówienia


1. Zamówienia w sklepie www.nowytoner.pl można składać

a) poprzez internet, 24 godziny na dobę przez cały rok,

b) telefonicznie pod numerem: 692 44 64 14,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nowytoner.pl.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym.

2. W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem Sprzedającego odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

4. Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej, które służą jedynie w celu potwierdzenia złożenia zamówienia i kontaktu w sprawie złożonego zamówienia.

5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny numer telefonu lub adresu poczty elektronicznej) w ciągu 5 dni roboczych, może zostać ono anulowane. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.

6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wynosi on od 2 do 21 dni i zależy od tego, czy zamówiony towar jest aktualnie w magazynie. Zazwyczaj czas ten wynosi do 7 dni.

7. Sprzedający może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych lub odstąpienie przez Klienta od odbioru przesyłki. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres, nieodebraniem przesyłki przez Klienta jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.

9. Do każdego zamówienia Sprzedający dołącza paragon lub fakturę VAT.

 

III. Formy płatności

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej www.nowytoner.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna-sprzedaży.

2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 

a)  płatność przelewem na rachunek bankowy,

b)  płatność przy odbiorze osobistym.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłąty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.

4. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.

 

IV. Wysyłka

 

1. Sprzedający wysyła zakupione towary wraz z dowodem zakupu na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub korzystając z usług Poczty Polskiej.

2. Koszt transportu jest podawany w ogólnodostępnej informacji oraz w koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru.

3.  Na termin dostawy produktu, składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania produktu wynosi 1 dzień roboczy.

b) Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych

(dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt)

 

V. Odstąpienie od umowy

 

1. Klient, który zawarł umowę kupna-sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru - wzór odstąpienia od umowy można pobrać na końcu regulaminu.

2. Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego.

3. Kupujący ma obowiązek dokonać zwrotu produktu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągi 10 dni roboczych przelewem na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym.

5. Zwrot wartości zakupionego produktu oraz najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do konsumenta następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.

6. Oświadczenie o odtąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail Sprzedającego: biuro@nowytoner.pl lub na adres Sprzedajacego: Giraffe Grzegorz Naruk, ul. Zwierzyniecka 11/117, 15-312 Białystok.

7. Zwroty należy wysyłać na adres: Giraffe Grzegorz Naruk, ul. Zwierzyniecka 11/117, 15-312 Białystok.

 

VI. Reklamacje

 

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.

2. W przypadku zgłaszania reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym.

3. Reklamacje należy wysyłać na adres: Giraffe Grzegorz Naruk, ul. Zwierzyniecka 11/117, 15-312 Białystok.

 

VII. Promocja "dostawa gratis"

 

1. Promocja polega na dostarczeniu zakupów zrealizowanych w sklepie www.nowytoner.pl bez ponoszenia przez klienta kosztów dostawy.

2. Promocja "dostawa gratis" obowiązuje na terenie Polski.

3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest złożenie zamówienia na kwotę minimum 200 zł brutto i dokonanie przedpłaty za zamówione produkty.

Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy www.nowytoner.pl.

4. Przystępując do promocji Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:

a. przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru (dotyczy zakupów realizowanych poprzez wysyłkę),

b. płatność gotówką - w chwili dostawy (dotyczy tylko dostaw na terenie Białegostoku i okolic, nie dotyczy zakupów realizowanych poprzez wysyłkę)

5. Promocja obowiązuje do odwołania.

 

VIII. Polityka prywatności

 

1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez Sprzedającego za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i zamówień są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych i teleadresowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. z dnia 29.08.1997 roku.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą roztrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z poniższym punktem.

2. Rozstrzyganie sporów:

Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

3. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu

 

Pliki do pobrania